Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Umělé osvětlení budov

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125YUOB Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Předmět přináší základní seznámení se s problematikou umělého osvětlení. Do problematiky jsou zahrnuty světelně technické veličiny a související výpočty. Probírány jsou teoretické zásady pro osvětlování vnitřních prostorů a osvětlovacích soustav i s aplikací na různé typy budov a provozů. Studenti jsou seznámeni s přehledem světelných zdrojů a svítidel a jejich charakteristikami. Probírána je i problematika napájení, ovládání a řízení a údržby osvětlovacích soustav spolu s energetickou náročností. Nechybí ani základní informace o nouzovém osvětlení a osvětlování venkovních prostorů. Součástí výuky jsou i exkurze. Během cvičení je zpracováván projekt osvětlení (plus elektro) k zadanému prostoru s využitím programu DIALux evo.

Požadavky:

Návaznost na ostatní předměty není požadována.

Osnova přednášek:

1.Osvětlování vnitřních prostorů – teorie. Charakteristika prostoru, uživatele, parametry osvětlení, osvětlovací soustavy.

2.Světelně-technické veličiny. Světelně-technické výpočty.

3.Osvětlování vnitřních prostorů podle typu prostoru (admin, průmyslové budovy, školy, zdravotnictví, obchodní, muzea a galerie, vnitřní sportoviště)

4.Světelné zdroje. Třídění, parametry.

5.Svítidla. Vlastnosti, základní části, třídění a klasifikace.

6.Napájení a ovládání osvětlovacích soustav.

Základní aspekty a řešení elektroinstalací, zejména na aplikace světelných obvodů.

7.Údržba osvětlovacích soustav. Energetická náročnost osvětlovacích soustav.

8.Biodynamické osvětlení

9.Osvětlování venkovních prostorů. Nouzové osvětlení.

10. Exkurze

Osnova cvičení:

Světelně-technické výpočty

Návrh osvětlení v programu Dialux pro zadaný prostor

Měření osvětlenosti prostoru

Tvorba projektové dokumentace osvětlení plus relevantní elektro

Návrh venkovního osvětlení

Cíle studia:

Základní seznámení se s problematikou umělého osvětlení. Seznámení se s návrhem osvětlovací soustavy a vytvoření projektové dokumentace.

Studijní materiály:

!Habel J., Dvořáček K., Dvořáček V., Žák P. : Světlo a osvětlování, 2013, ISBN 978-80-86534-21-3

?Lechner N.: Heating, Cooling, Lighting, 2009, ISBN 978-0-470-04809-2

?ČSN EN 12665 Světlo a osvětlení.

?ČSN EN 12464 Světlo a osvětlování. Osvětlování pracovních prostorů.

?ČSN EN 36001 Měření osvětlení vnitřních prostorů. (č.1 Základní ustanovení, č. 3 Měření umělého osvětlení)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25085905.html