Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Architectural CAD Modelling 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
129ACM2 KZ 3 3C anglicky
Garant předmětu:
Vojtěch Dvořák
Přednášející:
Cvičící:
Anna Marie Černá, Vojtěch Dvořák, Klára Škodová
Předmět zajišťuje:
katedra architektury
Anotace:

Předmět prohlubuje a rozvíjí dovednosti získané v základním kurzu 129ACM1. Předmět je zaměřen na metody a nástroje pro tvorbu složitých tvarů a knihovních prvků.

Požadavky:

Povinná a aktivní účast při práci v kurzu, maximálně 3 neomluvené absence.

Odevzdání semestrální práce včas

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

1. Opakování základních nástrojů ArchiCADu

2. Operace s pevnými prvky (vytváření kleneb atd.)

3. Tvary vytvořené pomocí obtékaného, protlačovaného nebo rýhovaného profilu

4. Nástroje Morph a Shell

5. Tvorba vlastních knihovních dílů pomocí nástrojů ArchiCADu, včetně (ne pravoúhlého) dveřního/okenního křídla.

6. Jazyk GDL ? principy použití, tvorba vlastního parametrického knihovního dílu s jednoduchým tvarem

7. Jazyk GDL ? tvorba vlastního parametrického knihovního dílu se složitým tvarem

8. Příprava materiálů pro modelování, korekce perspektivního zkreslení, import do ArchiCADu

9. Kombinace postupů pro vlastní knihovní prvky - standardní nástroje ArchiCADu a GDL skript.

10. Renovace pomocí ArchiCADu, fotorealistické renderování - Artlantis

11. Vizualizace, pokročilé metody renderingu ? příprava vlastních materiálů pro cinerender a interní engine.

12. Export 2D a 3D dokumentace, tisk, kótování, BIM Explorer.

Cíle studia:

Schopnost modelovat architektonické prvky a detaily složitých tvarů, jako jsou klenby, římsy, voluty, šambrány, nábytek atd. pomocí ArchiCADu.

Studijní materiály:

Referenční příručka GDL

GDL Cookbook V4

Tvorba objektů pomocí ArchiCADu

Výukové programy pro ArchiCAD, webináře, online semináře: http://www.graphisoft.com/education/training_guides/

Fórum ArchiCAD Talk: http://archicad-talk.graphisoft.com/

Poznámka:
Další informace:
https://mobility.cvut.cz/prospectus/FCE/129ACM2.html
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25054505.html