Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Diplomová práce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
143DPM Z 30 24C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Milena Císlerová, Václav David, Martin Dočkal, Tomáš Dostál, Petr Kavka, Petr Koudelka, Josef Krása, Pavla Schwarzová, Michal Sněhota, Martina Sobotková, Martin Šanda, Jana Valentová, Adam Vokurka, David Zumr
Předmět zajišťuje:
katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Anotace:

Diplomovou práci si student zapisuje na jedné z kateder vyučujících danou specializaci podle vlastního výběru z vypsaných témat. Ukázky témat jsou uvedeny v části „Návrh témat diplomových prací a témata obhájených prací“ formuláře B-IIa. Témata diplomových prací vycházejí z potřeb praxe nebo z vědeckovýzkumné činnosti kateder a jejich zaměření, rozsah a náročnost odpovídá znalostem studenta získaných během magisterského studia. Vedoucí bakalářské práce může určit studentovi další konzultanty.

Požadavky:

při podání přihlášky k obhajobě musí být uzavřeny všechny předměty

Osnova přednášek:

přednášky nejsou. Student pracuje samostatně pod vedením svého vedoucího na řešení individuální zadané úlohy

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Prokázat hluboké znalosti studijního oboru a schopnost samostatné inženýrské práce

Studijní materiály:

povinná a doporučená literatura jsou součástí zadání diplomové práce a navazují na její téma

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25007605.html