Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Anglický jazyk 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51M2AJ2 Z,ZK 3 anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Upevnění a prohloubení jazykových znalostí posluchačů zaměřené především na zlepšení ústní i písemné komunikace s důrazem na všechny čtyři jazykové dovednosti (mluvení, psaní, čtení, poslech).

Požadavky:

Znalosti na středně pokročilé úrovni.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je rozvíjet jazykové znalosti posluchačů tak, aby byli schopni diskutovat na odborná témata, psát odborné práce v anglickém jazyce a dokázali připravit a profesionálně předvést prezentaci v anglickém jazyce.

Studijní materiály:

Goodale, M.: Professional Presentations, 1998, CUP Ellis, M. and O'Driscoll, N.: Giving Presentations, 1998, Longman O'Driscoll, N. and Pilbeam, A.: Meetings and Discussions: 1998, Longman Macull, B.: Key Words in Business, 1996, Collins Mackenzie, I: Management and Marketing, 1997, LTP Business Mackenzie, I: Financial English, 1997, LTP Business Mackenzie, I:English for Business Communication, 1997, CUP Lannon, M., Tullis, G., Trappe, T.: Insights into Business, 1997, Nelson Business English Cotton, D., Robbins, S.: Business Class, 1997, Nelson Business English Brieger, N., Sweeney, S.: The Language of Business English, 1994, Prentice Hall Duckworth, M.: Grammar & Practice, 1995, OUP.

Poznámka:

Definitivní

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24886105.html