Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Analýza silničních nehod 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
22Y1A2 KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav soudního znalectví v dopravě
Anotace:

Analýza stop, meze možností analýzy střetu. Konečná poloha ve vodě. Střety s chodci. Jednostopá vozidla. Boční přemístění vozidla, odbočování a vyhýbací manévr. Oblast zakrytého výhledu, pohyblivá překážka v rozhledu. Technické překážky v rozhledu. Viditelnost a rozlišitelnost, fáze soumraku, oslnění, azimut a výška slunce. Činitelé ovlivňující adhezi pneumatik. Komparace adhezních nároků a možností - přiměřená a kritická rychlost. Vznik a lokalizace náledí, zimní podmínky. Měření a záznam rychlosti a brzdného zpomalení. Technické závady jako příčina dopravních nehod. Řešení rázu vozidel. Řetězové srážky. Velikost rázové síly, souvislost se zpomalením, rychlost společného těžiště, pružný a plastický ráz. Výběhová analýza. Výpočetní technika. Exkurze.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Dosažení základních znalostí dynamiky nehodového děje a jeho analýzy v prostoru a v času - část 2/2.

Studijní materiály:

Bradáč A. a kol.: Soudní inženýrství, Brno, CERM, 1998, Burg H., Rau H.: Handbuch der Verkehrsunfall-Rekonstruktion, DEKRA, 1981, Burkart F. a kol.: Rekonstruktion von Verkehrsunfallen,. DAT, 1979, Danner M., Halm J.: Technische Analyse von Verkehrsunfallen, Eurotax, 1994

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24879805.html