Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Mezinárodní obchod

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51M2MEZO Z,ZK 6 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět podává základní přehled o provádění dovozu a vývozu hmotného zboží,o obvyklých komerčních podmínkách v těchto transakcích,včetně platebního zajištění a doprovodných služeb.Zabývá se i různými formami vstupů firem na zahraniční trhy.Předmět výrazně profiluje absplventa pro oblast mezinárodního obchodu.V průběhu kurzu získá posluchač vědomosti a osvojí si dovednosti z problematiky mezinárodního marketingu,které může aplikovat v podnicích vstupujících do oblasti mezinárodních ekonomických vztahů.Předmět také poskytuje základní znalosti zásad a přístupu k obchodnímu jednání, národních a kulturně-ekonomických zvláštností a jejich vlivu na strategii a taktiku při obchodním jednání se zahraničními partnery.

Požadavky:

Absolvování úvodních ekonomických a manažerských předmětů,základů marketingu a základů podnikového hospodářství.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit posluchače s praktickou realizací mezinárodních obchodních operací,s problematikou mezinárodního marketingu a rozšířit jejich znalosti a dovednosti o marketingové aspekty mezinárodního podnikání a seznámit posluchače se zásadami mezinárodního obchodního jednání a sociálně-kulturními odlištnostmi a jejich vlivem na strategii a taktiku při obchodním jednání se zahraničními partnery.

Studijní materiály:

Machková,H.;Černohlávková,E.;Sato,A.:Mezinárodní obchodní operace.Praha:Grada,2003.ISBN 80-247-0686-5.Machková,H.:Mezinárodní marketing.Praha:Oeconomia,2003.ISBN 80-245-0496-0.Zamykalová,M.:Mezinárodní obchodní jednání.Praha:Professional Publishing,2003.ISBN 80-86419-28-2.Gullová a kol.:Obchodní jednání v zemích EU:aktuální otázky mezinárodního obchodu.Praha:VŠE,2002. ISBN 80-245-0444-8.Wage,J.L.:Řeč těla jako účinnýnástroj prodeje.Praha:Management Press,1997. ISBN 80-85943-31-X.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24775005.html