Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Účetnictví a daně

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51M2UD Z,ZK 6 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Rozdíly v pojetí účetních informací pro řízení,kalkulačně-výkonové,odpovědnostní a procesní účetnictví,členění nákladů,fixní a variabilní náklady v kalkulacích a rozpočtech,rozdílové metody řízení hospodárnosti,struktura odpovědnostních středisek.Právní rámec účetnictví a daní v České republice.Vymezení účetních jednotek,požadavky zákona na rozsah vedení účetnictví a na účetní informace v účetní závěrce.Daňová soustava v ČR.Vztah účetnictví a daní.Daň z přidané hodnoty a její účtování při nákupu a prodeji v tuzemsku,ve vztahu k ostatním zemím EU,ve vztahu k zahraničí,krácení nároku na odpočet,účtování při změně režimu z neplátce na plátce a naopak.Účtování ostatních daní(silniční,z nemovitostí,dědické a darovací,z převodu nemovitostí).

Požadavky:

Absolvování úvodních ekonomických předmětů.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíl kurzu je získat a rozvinout znalosti posluchačů v oblasti tvorby,zobrazení a využití účetních informací pro hodnotové řízení na různých úrovních podnikového managementu.Výklad je orientován zejména na pochopení souvislostí a rozdílů kalkulačně-výkonového,odpovědnostního a procesního řízení,s hlavním důrazem na jejich informační zajištění.Dále je cílem seznámit studenty s právním rámcem finančního účetnictví a daňové soustavy v ČR, s účetními postupy při zachycení jednotlivých daní v účetnictvích podnikatelů,vliv daňových režimů přímých a nepřímých daní na účetnictví ve vztahu k finanční pozici účetní jednotky.

Studijní materiály:

Fibírová,J.;Šoljaková,L.;Wagner,J.:Nákladové účetnictví(Manažerské účetnictví I.).Praha:VŠE,2004.Šoljaková,L.a kol.:Nákladové účetniství v příkladech a úlohách.Praha:VŠE,2004.Mülerová:Účtování daní,poplatků a pojistného.Ostrava:Sagit,1999.ISBN 80-7008-105-5.Mülerová,Vančurová:Daně v účetnictví.Praha:VŠE,2003.ISBN 80-245-0591-6.Daňové zákony.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24774705.html