Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Finance

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51MFIN Z,ZK 6 4B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Peníze,peněžní trh,bankovnictví a nebankovní finanční zprostředkovatelé,kapitálový trh,poptávka po penězích,inflace,devizový trh,centrální bankovnictví a měnová politika,platební bilance,devizový kurz,devizová expozice a devizové riziko,devizové operace,přímé a portfoliové zahraniční investice,euroměnové a eurokapitálové trhy,mezinárodní finanční a měnové instituce.

Požadavky:

Absolvování základního kurzu ekonomie.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout základní poznatky o fungování bankovní soustavy a finančních(devizových)trhů s ohledem na jejich mikroekonomickéa makroekonomické aspekty.Součástí kurzu je i vysvětlení základních ekonomických pojmů z oblasti peněžní ekonomie a centrálního bankovnictví.Dále poskytnout ucelené poznatky o fungování mezinárodních finančních vztahů. V kurzu jsou řešeny některé typové příklady z oblasti mezinárodního investování,devizového zajištění,spekulace a arbitráže.

Studijní materiály:

Dvořák,P.a kol.:Peněžní ekonomie a bankovnictví.Praha:Management Press,2000.ISBN 80-7261-031-7.Durčáková,J.;Mandel,M.:Mezinárodní finance.Praha:Management Press,2003.ISBN 80-7261-090-2.Revenda,Z.:Centrální bankovnictví.Praha:Management Press,2001.ISBN 80-7261-051-1.Marková,J.:Mezinárodní měnové instituce.Praha:Oeconomica,2002.ISBN 80-245-0431-6.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24702605.html