Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Právo

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51MPRAV Z,ZK 6 4B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Obsahem kurzu je výklad základních institutů obchodního práva,vztah obchodního a občanského práva a jejich základní prameny.Pozornost je věnována právní úpravě podmínek a forem podnikání.Obsahem je i problematika závazkových vztahů,zejména smluv uzavíraných přo podnikání,včetně smluv se zahraničními podnikateli.Dále je obsahem předmětu problematika upravená zákoníkem práce,právo zaměstnanosti.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Uvedení do základní problematiky obchodního práva,jako jsou prameny obchodního(tuzemského a evropského)práva,právní podmínky podnikání,formy podnikání a charakteristika základních smluvních typů,včetně smluv uzavíraných ve vztahu k zahraničí.Seznámit posluchače s problematikou jednak obecné úpravy pracivního práva,upraveného především zákoníkem práce a dále problematikou týkající se kolektivního pracovního práva a jednak s problematikou ochrany zaměstnanosti a dále se mzdovými a platovými podmínkami zaměstnanců.

Studijní materiály:

Švarc,Z. a kol.: Základy obchodního práva.Plzeň:Vydevatelství a nakladatelství Aleš Čenšk,s.r.o.,2005.ISBN 80-86898-51-2.Soušková,M;Spirit,M.:Pracovní právo.Praha:VŠE,2004.ISBN 80-245-0767-6.Občanský zákoník,Obchodní zákoník,Zákon o živnostenském podnikání,Občanský soudní řád,Zákony-o zaměstnanosti,o mzdě a o platech,o kolektivním vyjednávání.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24702505.html