Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Řízení projektů a developerské projekty

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51MRPDA Z,ZK 6 4B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Příprava developerských projektů-územní plánování,projekty pro stavební povolení,marketing developerské činnosti-analýza poptávky a nabídky,formy prodeje.Obstarání pozemků.Vztahy ke klientům,financování developerského projektu,tvorba cen jednotlivých produktů,systém řízení rizik,řízení realizace projektu a jeho organizační zajištění.Metody pro získávání dat pro hodnocení projektů,analytické techniky,využití rozhodovacích stromů v projektpvém řízení,studie proveditelnosti.

Požadavky:

Absolvovánízákladních ekonomických předmětů.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Ověření přednášených metod na příkladech a zpracování studie proveditelnosti.

Studijní materiály:

Tomek,A.:Finanční řízení ve stavebním podniku.Praha:ČVUT.Vytlačil,D.:Řízení projektu a projektové řízení-cviční.Praha:ČVUT,2002.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24702405.html