Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Projekt podnikového informačního systému

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51MPPIS Z,ZK 6 2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Je zaměřen na vyzkoušení v oblasti provádění studií proveditelnosti, časového plánování a řízení lidských zdrojů.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Metody a studie proveditelnosti.

Studijní materiály:

Vytlačil,D.:MI30-Řízení projektu a projektové řízení -cvičení,ČVUT,2002. Molnár,Z.:Podnikové informační systémy.Nakl.ČVUT,Praha 2005.Molnár,Z.:Moderní metody řízení informačních systémů.Grada,Praha 1992.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24702305.html