Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Ekonomie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51MEKON Z,ZK 6 4B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Úvodní výklad výchozích tržních kategorií,chování dvou základních tržních subjektů(domácností a firem)na trhu výrobků a služeb.Zisk jako podnět ekonomické činnosti,problémy vlastnictví a tržní selhání.Makroekonomické agregáty.Spotřeba a investice.Peníze.Měnový kurz.Platební bilance.Makroekonomická rovnováha.Agregátní poptávka a agregátní nabídka.Ekonomický růstHospodářský cyklus.Inflace a nezaměstnanost.Rozpočtová a měnová politika.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními ekonomickými kategoriemi a vztahy mezi nimi a tím vytvořit předpoklady pro studium dalších ekonomických disciplin. Dále seznámit studenty se základními makroekonomickými pojmy a principy makroekonomické analýzy,s povahou makroekonomických agregátů a sfungováním ekonomického systému jako celku.Poskytne schopnost analyzovat makroekonomické jevy a souvislosti a orientovat se v makroekonomické politice.Cílem je porozumět makroekonomickému prostředí v podmínkách globalizace a prohlubující se otevřenosti ekonomik a získat tak potřebné základy pro studium aplikovaných ekonomických disciplin.

Studijní materiály:

Macáková,L.:Mikroekonomie(základní kurz),Slaný:Melandrium,2002.Soukupová,J.;Hořejší,B.;Macáková,L a kol.:Mikroekonomie,Praha:Management Press,1996.Holman,R.:Ekonomie,3.vyd.,Praha:C.H.Beck,2002.Holman,R.:Makroekonomie,středně pokročilý kurz,Praha:C.H.Beck,2004.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24702105.html