Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Navrhování a řízení logistických systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51MLOG Z,ZK 6 2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Jako integrovaný systém řízení oběhových a přemisťovacích procesů vytváří logistika nové partnerské vztahy mezi organizacemi výroby a obchodu na jedné straně a nositeli pohybu hmot a informací na druhé straně.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Pojem,vývoj a vědní základy logistiky,prvky logistického systému,logistický řetězec,logistické vazby a metody a technologie v logistice,rozhodování v logistickém řídícím systému, postavení dopravy v logistickém systému,informační toky na logistickém řetězci

Studijní materiály:

Svoboda,V.:Dopravní logistika,Praha,ČVUT 2004, ISBN 80-01-02914-X. Schulte,Ch.:Logistika, Praha,Victoria Publishing 1994, ISBN 80-85605-87-2. Pernica,P.:Logistický management,Praha, Radix 1998,ISBN 80-86031-13-6.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24702005.html