Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Správa operačních systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18OS KZ 2 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Správa operačních systémů Windows a Linux. Uživatelé, práva, konfigurace, příkazový řádek, skripty, základy sítí, bezpečnost (firewall).

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Základy hardwaru z hlediska OS, vývoj platformy Windows (od MS DOS po nejnovější MS Windows). Zavedení

systému – BIOS, UEFI.

2. Pevné disky – princip funkce, rozdíly mezi HDD a SSD. Rozdělení disku MBR a GPT, oddíly, disková pole.

3. Pevné disky – formát, souborové systémy pro OS Windows.

4. Správa systému Windows – správa pevných disků, oddíly, svazky, pole, kvóty, nástroje pro správu disků.

5. Správa systému Windows – uživatelé, skupiny, uživatelské profily, UAC – řízení uživatelských účtů.

6. Správa systému Windows – oprávnění souborů a složek: sady oprávnění, vlastnící souborů, skutečná oprávnění,

speciální identity, sdílení.

7. Správa systému Windows – prostředí, správa – systémové nástroje, ovládací panely.

8. Správa systému Windows – systémová politika, služby, registr systému, správce úloh, další nástroje pro správu

(ProcessExplorer, Autoruns apod.).

9. Příkazový řádek.

10. IP protokol a sítě, DNS, DHCP.

11. Bezpečnost v sítích, firewall.

12. Procvičení nastavování oprávnění na soubory a složky.

13. Konzultace, dotazy studentů.

Osnova cvičení:

1. Základy hardwaru, vývoj platformy Windows

2. Správa systému Windows - pevné disky - princip funkce, souborové systémy, ovladače

3. Správa systému Windows - uživatelé, skupiny, uživatelské profily

4. Správa systému Windows - správa pevných disků, oddíly, svazky, pole, kvóty, nástroje pro správu disků

5. Správa systému Windows - oprávnění souborů a složek, sady oprávnění, vlastnící souborů, skutečná oprávnění

6. Správa systému Windows - oprávnění souborů a složek - pokračování, speciální identity, sdílení.

7. Správa systému Windows - prostředí, správa - systémové nástroje, ovládací panely

8. Správa systému Windows - systémová politika, služby, registr systému, správce úloh, další nástroje pro správu - ProcessExplorer, Autoruns apod.

9. Příkazový řádek

10. IP protokol a sítě

11. Základy správy OS Linux

12. Základy správy OS Linux

13. Bezpečnost v sítích, firewall

14. Řízené konzultace

Cíle studia:

Znalosti:

Možnosti správce operačních systémů.

Schopnosti:

Správa operačního systému na lokální úrovni.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] BOTT, Ed, SIECHERT, Carl. Mistrovství v Microsoft Windows XP. Praha: Computer Press, 2002. 608 s. ISBN: 80-7226-693-4.

Doporučená literatura:

[2] MUELLER, John Paul. Příkazový řádek Windows -- pro Windows Vista, 2003, XP a 2000. Praha: Computer Press, 2008. ISBN: 978-80-251-1961-7.

Studijní pomůcky:

Počítačová učebna, projektor, Windows XP nebo Windows 7 ve virtuálním stroji s administrátorským přístupem pro studenty.

Poznámka:
Další informace:
Předmět lze absolvovat opakovaně
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24642205.html