Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Řízení informací a informační systémy v podniku

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51MRIIS Z,ZK 6 2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět představuje studentům moderní metody a nástroje vhodné pro zpracování informací v rámci podniku.Je představena celková architektura,jednotlivá typická řešení.Pozornost je věnována i představení právního rámce užívání podnikových informčních systémů a otázkám jejich zabezpečení.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s typickými řešeními podnikových informačních systémů včetně otázek dalšího využití dat a jejich vizualizace,ale i s funkcí informačních systémů státní správy a s příslušnými právními rámci tak,aby je mohli nejen využívat,ale i zodpovědně rozhodovat o jejich zavádění a využívání.Dále je cílem seznámit studentys riziky provozování informačních systémů a snutností jejich zabezpečení.

Studijní materiály:

Mařík,V;Štěpánková,O.;Lažanský a kol.:Umělá inteligence 4,Academia,Praha2003.Firemní materiály ORACLE,2000-2004.Firemní literatura SAP,2001-2004.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24626305.html