Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy podnikového hospodářství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51MZPH Z,ZK 6 6B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Pojetí a základní kategorie moderního marketingu v podmínkách vyspělé tržní ekonomiky.Jejich podstata a obsah.Metody,postupy a procedury hlavních veličinmarketingového mixu podniku.Zvládnutí hlavních souborů marketingových aktivit.Řízení lidských zdrojů a personální řízení,strategie lidských zdrojů,personální plánování,získávání a výběr,hodnocení pracovníků,pracovní zvtahy,organizace práce a pracovní podmínky,péče o pracovníky,personální informační systém.Podniková ekonomika-podnik,podnikání,výnosy,náklady,zisk aj.,vysvětluje základní činnosti podniků.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět seznamuje studenty se základními kategoriemi moderního marketingu,zejména s marketingovým výzkumem,chování spotřebitele a použitím marketingového mixu. Student získá základní znalosti o personálním řízení,tj. o strategii,politice a nástrojích řízení lidí.Předmět také představuje úvod do základních kategoriií podnikové ekonomiky jakými jsou podnik,podnikání,druhy podniků,efektivnost podniku,náklady a výnosy podniku,vázanost základních činitelů podniku,podnikové finance,podnikový marketing a další podnikové činnosti a funkce a jejich řízení,organizace a zakládánípodniku,jeho růst a zánik.

Studijní materiály:

Kol.autorů:Základy marketingu.Praha:VŠE,2001.ISBN 80-7079-527-1.Boučková J. a kol.:Marketing.Praha:C.H.Beck,2003.ISBN 80-7179-577-1.Dvořáková,Z.a kol.:Personální řízení 1.Praha:VŠE,2001.ISBN 80-245-0248-8.Koubek,J.:Řízení lidských zdrojů:základy moderní personalistiky.Praha:Management Press,2001.ISBN 80-7261-033-3.Synek,M.a kol.:Podniková ekonomika.Praha:C.H.Beck,2003.ISBN 80-7179-736-7.Boukal,P.;Mikovcová,H.;Scholleová,H.:Podniková ekonomika1:sbírka příkladů.Praha:Oeconomia,2004.ISBN 80-245-0679-3.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24625905.html