Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Navrhování a řízení produkčních systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
51MNRPS Z,ZK 6 2
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Řízení provozních a výrobních systémů, výrobní strategie a plánování, prognózování, řízení zásob, agregátní plánování a rozvrhování, lhůtové plánování výroby, řízení materiálových požadavků a nákupu, rozmístění strojů a tvorba pracovišť, řízení inovačních projektů,systémy Just in Time,řízení kvality,spolehlivost a údržba

Požadavky:

Požadavky na udělení zápočtu: Docházka, aktivní účast, seminární práce.

Zkouška dle přednášek, cvičení a otázek ze skript na konci každé kapitoly.

Důležité otázky:

(1) Úvod do řízení provozu

(2) Teorie omezení se vztahuje na řízení provozu

(3) Produktivita a operační strategie

(4) Hodnotové řetězce, analýza procesů, jak se konkurenceschopnost výroby a provozu

(5) Produktivita, pracovní síly a Balanced Scorecard

(6) Design pracovních systémů, jak Balanced Scorecard přispívá ke strategii

(7) Motivace, školení a hodnocení provozních zaměstnanců

(8) Kvalita a udržitelnost výroby

(9) Nástroje a metody řízení jakosti,

(10) Předpovídání, plánování a rozvrhování

(11) Praktické rozlišování mezi prognostickými technikami

(12) Souhrnné plánovací metody

(13) Priority dodavatelského řetězce ve vazbě na výrobní plánování

(14) Vznik dob ležení produktů, ztráty čekáním

(15) Význam uspořádání zařízení, charakteristiky čekacích dob

(16) Supply Chain management a řízení zásob

(17) Plánování priorit v dodavatelských řetězcích

(18) Nástroje a techniky Lean výroby a provozu

(19) Efektivní uspořádání zásob a řízení procesů

(20) Komponenty dodavatelských řetězců

(21) Plánování zdrojů v řízení projektů

(22) Nástroje a techniky řízení projektů

(23) Výkonnostní metriky pro řízení projektů

(24) Vysvětlete komponenty věcných požadavků při plánování (MRP).

Osnova přednášek:

(1) Úvod do předmětu, cíl a smysl Navrhování a řízení provozních systémů

(2) Typy a organizace provozních systémů, vznik a řízení nákladů

(3) Ekonomické modely objednávaného množství, stanovení výrobní dávky

(4) Řízení zásob za pomoci statistických metod

(5) Časové a prostorové uspořádání toku materiálu, produktů a pracovišť

(6) Základní postupy normování práce a pracovních operací

(7) Základní postupy hodnotové analýzy

(8) Principy Kaizen a Poka-Yoke v podnikové praxi

(9) Projektování hladkých výrobních a provozů

(10) Modely lhůtového rozvrhování průběžné doby dodávky.

(11) Projektování efektivního distribučního kanálu

(12) Řízení dokumentů v logistice

(13) Vývojové trendy řízení provozu a logistiky.

Osnova cvičení:

1. Úvod, Seznámení s pravidly, případová studie moderního provozního systému

2. Provoz jako integrovaná součást podnikových procesů, úloha nákladového modelu

3. Řízení zásob, výpočet velikosti objednávky, náklady skladování

4. Řízení zásob za nejistoty

5. Model prostorového uspořádání skladu

6. Samostatná práce studentů ve skupinkách pod dvou až třech

7. Modelování dodavatelského řetězce a distribučního kanálu

8. Další praktické výpočty provozních řetězců v podniku

9. Aplikace metody Monte Carlo a Severozápadního rohu

10. Výpočty nákladů kooperace

11. Řešení modelu JIT

12. Užití hodnotové analýzy pro snížení nákladů logistiky

13. Prezentace seminárních prací

Cíle studia:

Předmět Navrhování a řízení provozních systémů je směřován se zabývat strategiemi i taktikami efektivního řízení a zdokonalování výrobních procesů v předmětném, technologickém i projektovém uspořádání. V předmětu jsou navrhovány procesní toky, hovoří se o metodách jako je Core Business, Facility management, Outsourcing atd. Předmětem zájmu jsou informační systémy a zdroje informací, nezbytné pro řízení výroby a služeb. Dále procesy standardizace a normativní základna podniku (tvorba norem spotřeby materiálu, využitelného časového fondu, norem spotřeby živé práce, kapacitní normy). Rovněž výrobní dávky, průběžná doba výroby nebo procesu (poskytnutí služby), takt a rytmus práce. Vznik přidané hodnoty pro zákazníka ve vazbách na strategie inovací, předvýrobní etapy nového produktu. Operativní řízení výroby, operativní a kapacitní plánování, technologické aspekty a varianty výrobních procesů i ve službách. Řízení zásob a principů Lean, Push-Pull, TPS, TOC, ABC, JIT, JIS, Kanban a Facility managementu. Zajištění provozuschopnosti strojů a zařízení TPM.

Vnitropodniková logistika, skladování v provozních činnostech, logistika skladů, optimalizace skladových kapacit. Materiálové a informační toky, manipulační prostředky a manipulační jednotky. Management kvality v provozních činnostech, měření kvality produktu a procesů, principy Kaizen a Six Sigma.

Studijní materiály:

Literatura:

(1) Kavan,M.:Výrobní a provozní management,GRADA Publishing 2002,ISBN 80-247-0199-5.

(2) Kavan,M.:Výrobní management I.,vydavatelství ČVUT 1999,ISBN 80-01-02068-1.

(3) Kavan,M.:Výrobní management II,vydavatelství ČVUT 1999,ISBN 80-01-02067-3.

Doporučená literatura:

* Ruffa, Stephen A.: Going Lean: How the Best Companies Apply Lean Manufacturing Principles to Shatter Uncertainty, Drive Innovation, and Maximize Profits. AMACOM 2008. ISBN 0-8144-1057-X.

* Modrák Vladimír, Semančo Pavol: Handbook of Research on Design and Management of Lean Production Systems, Technical University of Košice, Slovakia, 2014. ISBN13: 9781466650398.

Poznámka:

Garant a přednášející: Doc. Ing. Michal Kavan, CSc.

Další informace:
http://www.rep.fs.cvut.cz/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24625405.html