Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy vývoje iOS aplikací pro iPhone a iPad

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-IOS KZ 4 2C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět BI-IOS je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět BI-PA2
Garant předmětu:
Martin Půlpitel
Přednášející:
Cvičící:
Rostislav Babáček, Igor Rosocha
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti budou seznámeni se základy architektury platformy Apple iOS, developerským prostředím Xcode, jazykem Swift, vybranými knihovnami Cocoa Touch a se základními postupy vývoje aplikací pro chytré telefony iPhone a tablety iPad. Studenti porozumí doporučené metodice pro tvorbu uživatelského prostředí pro dotykové obrazovky. Získají schopnosti a správné návyky pro efektivní tvorbu vícevláknových iOS aplikací s komplexní strukturou a větším počtem obrazovek.

Požadavky:

Povinné vstupní požadavky: Znalost programování v jazyce C na úrovni BI-PA2.

Doporučené vsupní požadavky: Základy objektového programování, UNIX, programatické kreslení a zobrazování grafiky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Xcode, základy jazyka Swift

2. SwiftUI

3. SwiftUI 2

4. Architektura aplikace (MVVM)

5. Protokoly, tvary

6. Animace

7. Gesta

8. Networking, multithreading

9. Error handling

10. Perzistence dat

11. UIKit

12. Multiplatformní vývoj

Cíle studia:

Studenti navíc získají praktické zkušenosti s technologiemi a postupy pro ladění a základní optimalizaci aplikací iOS. Naučí se i správným zásadám pro správu paměti a použití vícevláknového programování pro zajištění vysoké kvality uživatelského protředí i u aplikací s časově náročným zpracovnáním požadavků uživatele.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Paul Hegarty, CS193p - Developing Apps for iOS, Stanford, 2021. URL: https://cs193p.sites.stanford.edu

Doporučená literatura:

Apple, „Apple Developer Documentation,“ Apple Developer. URL: https://developer.apple.com/documentation

Apple, „iOS Human Interface Guidelines,“ Apple Developer. URL: https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-IOS

Na tento předmět navazuje v magisterském studiu předmět Pokročilé techniky v iOS aplikacích.

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-IOS
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2433206.html