Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Stavební mechanika 3

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
132SM3 Z,ZK 5 2P+2C česky
Korekvizita:
Pružnost a pevnost (132PRPE)
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Pružnost a pevnost (132PRPE)
Garant předmětu:
Petr Kabele
Přednášející:
Dagmar Jandeková, Petr Kabele, Tomáš Krejčí, Martin Lebeda
Cvičící:
Dagmar Jandeková, Petr Kabele, Tomáš Krejčí, Martin Lebeda
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

Deformační a silová metoda pro řešení reakcí a vnitřních sil na staticky neurčitých nosnících a prutových a příhradových konstrukcích. Výpočet přemístění nosníků a prutových a příhradových konstrukcí pomocí principu virtuálních prací.

Požadavky:

132SM2

Osnova přednášek:

1.Opakování: Stupeň statické neurčitosti. Základní vztahy teorie prutů. Vetknutý nosník – řešení integrací dif. rovnice pro průhyb. Spojitý nosník – základní myšlenka deformační metody (DM).

2.Zjednodušená deformační metoda (ZDM) - Řešení rovinných rámů s neposuvnými styčníky. Formalizace. Výpočet průhybů.

3.ZDM - Snížení počtu neznámých při kloubovém připojení prutu ke styčníku (statická kondenzace). Řešení rovinných rámů s posuvnými patry/sloupy.

4.DM - Staticky neurčitý tah-tlak. Řešení staticky neurčitých příhradových konstrukcí.

5.Obecná deformační metoda (ODM) - řešení rovinných rámů.

6.Test I.

7.ODM - Rovinné rámy, vliv předepsaných přemístění podpor a teplotních změn.

8.ZDM a ODM - Shrnutí. Využití symetrie. Statická analýza rovinných prutových konstrukcí pomocí výpočetních programů.

9.Princip virtuálních sil (PVs) - úvod: kinematicky a staticky přípustné stavy, princip virtuálních prací (přemístění a sil), výpočet přemístění na nosnících při ohybu, redukční věta.

10.Princip virtuálních sil: upřesnění a zobecnění PVs, nepřímá zatížení, výpočet přemístění na rámových a příhradových konstrukcích.

11.Test II

12.Silová metoda (SM) - Princip silové metody, volba základní soustavy, řešení rovinných rámů a příhradových soustav, kontrola výsledků.

13.SM - Řešení příhradových konstrukcí.

Osnova cvičení:

1. Opakování: stupeň statické neurčitosti, vnitřní síly na stat. určitých rámech.

2. ZDM - Spojité nosníky.

3., 4. ZDM - Rovinné rámy s neposuvnými styčníky. Rovinné rámy s posuvnými patry/sloupy. Využití statické kondenzace, využití symetrie.

5. DM - Příhradové konstrukce.

6. ODM - Rovinné rámy (silové zatížení).

7. ODM - Rovinné rámy (využití symetrie, zatížení změnou teploty nebo přemístěním podpor).

8., 9. PVs – Výpočet průhybů a pootočení spoj. nosníků, rovinných rámů (i na konstrukcích zatížených změnou teploty nebo přemístěním podpor). Kontrola kompatibility.

10., 11. SM - Rovinné rámy a příhradové konstrukce (vč. zatížení změnou teploty nebo přemístěním podpor, využití symetrie).

12. SM - Příhradové konstrukce.

13. Opakování, rezerva.

Cíle studia:

Studenti si osvojí řešení reakcí a vnitřních sil deformační a silovou metodou a výpočet přemístění principem virtuálních prací.

Studijní materiály:

Studijní opory připravené vyučujícími dostupné online:

https://mech.fsv.cvut.cz/homeworks/student/

http://mech.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/Department_of_Mechanics:_Student%27s_corner

https://moodle-vyuka.cvut.cz/

Kufner V., Kuklík P.: Stavební mechanika 30. Vydavatelství ČVUT Praha 1998. ISBN: 80-01-01893-8.

Kuklík P., Blažek V., Kufner, V.: Stavební mechanika 40. Vydavatelství ČVUT Praha 2002. ISBN: 80-01-02450-4.

Jirásek M., Konvalinka P.: Statika stavebních konstrukcí I. Vydavatelství ČVUT Praha, 1989.

Bittnar Z., Jirásek M., Konvalinka, P.: Statika stavebních konstrukcí II: Příklady. Vydavatelství ČVUT Praha, 1992. ISBN:80-01-00772-3.

Megson T. H. G.: Structural and Stress Analysis. Jordan Hill, UNITED KINGDOM: Elsevier Science & Technology 2005. ISBN: 978-0-08-045534-1.

Poznámka:
Další informace:
https://mech.fsv.cvut.cz/homeworks/student
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-379

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
B379
místnost TH:B-286

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B286
místnost TH:B-872

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B872
místnost TH:B-685

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B685
místnost TH:B-873

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B873
místnost TH:B-875

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
B875
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24301405.html