Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Přeprava a zasilatelství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
13PAZ Z,ZK 3 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra chytrých měst a regionů
Anotace:

Absolvováním předmětu získají posluchači přehled o základních přepravně právních normách a podmínkách při uskutečňování vnitrostátní přepravy v jednotlivých dopravních oborech a přehled o provozování zasílatelství.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti musí být schopni aplikovat získané znalosti a dovednosti na konkrétních obchodních případech.

Studijní materiály:

Kolektiv autorů, Nákladní doprava v ČR, Hospodářská komora ČR, PP Agency, 1996, Jozová, Martinů, Přeprava a zasilatelství, část Kamionová doprava, Praha, Vyšší odborná škola dopravní, Přepravní řády a přepravní podmínky platné v jednotlivých dopravních oborech.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24047605.html