Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Ekonomicko matematické modely

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17EMM ZK 3 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra chytrých měst a regionů
Anotace:

Ekonomicko-matematické modely v aplikaci v konkrétních technických a ekonomických disciplínách. Formulování třídy problémů a metod použitelných v kvalitativně odlišných reálných situacích. Interpretační a aplikační otázky. Matematické programování, síťová analýza, teorie zásob, teorie hromadné obsluhy a simulační metody.

Požadavky:

Algebra, diskrétní matematika.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Matematické metody k modelování ekonomických situací. Konstrukce ekonomicko matematických modelů a jejich využití ve strukturovaných rozhodovacích procesech.

Studijní materiály:

Dudorkin J.: Operační výzkum, ČVUT FEL, 2002, Gros, I.: Kvantitativní metody v manažerském rozhodování, GRADA PUBLISHING 2003, Anderson, D.R., Sweeney, D.J., Williams, T.A.: An Introduction to Management Science, WPC,, New Zork 1997

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24047405.html