Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Logistika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17LGS Z,ZK 4 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Pojem, vývoj a vědní základy logistiky; prvky logistického systému, logistický řetězec, logistické vazby a metody a technologie v logistice; rozhodování v logistickém řídícím sytému. Marketing jako základ rozhodovacího systému na logistickém řetězci. Postavení dopravy v logistickém systému; informační toky na logistickém řetězci.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost jednotlivých prvků logistického systému; teoretických základů logistiky jako vědního oboru; následné promítnutí do praxe a pochopení funkce logistiky v podnikové struktuře. Získání orientace v oblasti moderních logistických technologií.

Studijní materiály:

Tuzar A., Maxa P., Svoboda V.: Teorie dopravy, Edice ČVUT, 1997,, Svoboda V. - Latýn P.: Logistika, Edice ČVUT, 1998, Pernica P.: Logistika pro 21. století, Radix, 2004, Lambert D.M., Stock J.R., Ellram L.M.: Logistika, Computer Press, 2000

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24045605.html