Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy teorie dopravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ZTD Z,ZK 4 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Předmět Základy teorie dopravy zkoumá zákonitosti pohybu adresovaných objektů na dopravních sítích. Obsah předmětu: předmět, obsah, metodický aparát a terminologie teorie dopravy, dopravní systémy, jejich struktura a vlastnosti, dopravní sítě a jejich prvky, propustnost a optimalizace, přepravní požadavky a jejich optimální zajišťování, rozhodovací problémy v dopravních systémech, dopravní toky, jejich charakteristiky (deterministické, stochastické) a řízení, dopravní rozvrhy, optimalizace rozložení dopravních toků v síti, teorie kvality přepravy.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Matematické modely dopravních systémů, kvantitativní metody při navrhování, řízení a optimatlizaci dopravních procesů.

Studijní materiály:

Tuzar A., Maxa P., Svoboda V.: Teorie dopravy, Praha, Edice ČVUT, 1997, Černý J., Kluvánek P.: Základy matematickej teórie dopravy , Veda Bratislava, 1991, Cenek P., Klima V., Janáček J.: Optimalizace dopravních a spojových procesů, Žilina, Edice VŠDS, 1994, Janáček J.: Optimalizace na dopravních sítích, Edice Žilinská univerzita v Žilině, 2002

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24039705.html