Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Teorie grafů a její aplikace v dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
617TGA Z,ZK 4 2P+2C+12B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Základní pojmy teorie grafů, cesty na grafech – minimální cesta, nejkratší cesta, maximální dráha, nejspolehlivější cesta, cesty s maximální kapacitou, konstrukční úlohy na grafech – kostra grafu, minimální kostra a maximální kostra grafu, obsluha vrcholů sítě, obsluha hran sítě, optimální trasování, toky na sítích – určení maximálního toku v rovinné, prostorové, intervalově ohodnocené síti, diskrétní lokační úlohy – vrcholová a hranová lokace.

Požadavky:

lineární algebra, kombinatorika, teorie množin

Podmínky zakončení předmětu

Zápočet

- docházka

- zápočtový test

Zkouška

- ústní zkouška

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s aplikacemi a metodami teorie grafů v dopravních a logistických systémech.

Studijní materiály:

Volek, J., Linda, B.: Teorie grafů - aplikace v dopravě a veřejné správě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012.

Mocková, D.: Základy teorie dopravy. 1. vyd. Praha: ČVUT, 130 s., 2007.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2379906.html