Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy webu a uživatelská rozhraní

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-ZWU Z,ZK 4 13KP+4KC česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět poskytuje základní informace o tom, jak správně tvořit weby po technické stránce i po stránce informační architektury s důrazem na jeho účel a uživatele. Tématicky navazující předměty (zejména pro zájemce o obor web a mutimedia) jsou po technické stránce BI-WT1, BI-WT2 a po stránce návrhu uživatelského rozhraní předmět BI-TUR. Předmět je určen těm, kteří se hodlají webu dále věnovat, ale i studentům jiných zaměření, kteří se v problematice tvorby webu chtějí orientovat.

Požadavky:

1) Zápočet získá student, jehož semestrální práce splní všechny nezbytné požadavky a dosáhne minimálního počtu bodového ohodnocení. Půjde o vytvoření jednoduché statické komerční webové prezentace. Na semestrální práci budou jasně definované požadavky. Některé požadavky budou nezbytné (T/F) a všechny mohou být ohodnocené. U zápočtu musí student prokázat orientaci ve své semestrální práci - a tedy její autorství.

2) Písemná část zkoušky je povinná a má prověřit znalost látky na teoretické úrovni i na konkrétních příkladech.

Na teoretické úrovni by měl student být schopen např.

- definovat termín či popsat jeho strukturu,

- vysvětlit rozdíl mezi dvěma termíny,

- vyjmenovat různé části dělení (kroky postupů) nebo některé popsat,

- popsat způsob nebo přístup k řešení vybraných požadavků.

V praktické části může mít student za úkol např.

- na zadaném kódu nalézt chyby a rozdělit je do skupin ? syntaxe, validita (HTML/CSS), sémantika, přístupnost, použitelnost,

- naznačit zápis nějaké základní struktury (HTML dokument či element, CSS cesta k danému elementu),

- slovně interpretovat zobrazení stránky nebo doplnit vhodné názvy elementů, hodnoty atributů (podle zadaného CSS).

3) Ústní část zkoušky je nepovinná. Ústní zkoušky se může zúčastnit pouze student s nárokem na známku (jinou než F). V případě ústní zkoušky slouží získané body jako pomocné kritérium hodnocení.

Zdroj požadavků:

https://edux.fit.cvut.cz/courses/BI-ZWU/classification/start

Osnova přednášek:

Základy (X)HTML, sémantika, validace.

Základy CSS(3), validace, Informační architektura.

Přístupnost - potřeby a požadavky, vyhodnocení.

Principy UCD, použitelnost, etika.

Průzkum uživatelů,

Vyhodnocování použitelnosti.

Dobré zvyky použitelnosti (Nielson).

Osnova cvičení:

Od počátku cvičení budou studenti pracovat paralelně s přednáškami.

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-ZWU/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-ZWU/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2358206.html