Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Programování v Javě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-PJV Z,ZK 4 13KP+4KC česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět Programování v Javě uvede studenty do objektově orientovaného programování v programovacím jazyku Java. Kromě samotného jazyka budou probrány základní knihovny pro práci se soubory, proudy, sítěmi, kolekcemi, databázemi a vícevláknové programování.

Požadavky:

Základní programovací schopnosti v libovolném imperativním programovacím jazyce (např. dokončený kurz PA1). Doporučeno mít absolvovaný nebo souběžně zapsaný kurz PA2.

Osnova přednášek:

1. Úvod, historie jazyka Java, edice a verze, operátory a jejich priorita, první spustitelný kód.

2. Klíčová slova, tvorba programu, jeho spuštění, pojmy třída, atribut, metoda, dědičnost a zapouzdření.

3. Dědění mezi třídami, abstraktními třídami a rozhraními, dědičnost atributů, zastínění, překrytí, konstruktory.

4. Polymorfismus, výjimky, jejich dělení, vytváření, šíření programem a ošetření.

5. Pole, parametrizované třídy (genericita), kolekce, řazení, porovnávání, hashování.

6. Vstup a výstup: Zjištění informací o OS, o souborovém systému, práce se soubory, textové a binární proudy, serializace.

7. StreamAPI, lambda výrazy, funkční rozhraní.

8. Vlákna: Vícevláknové aplikace, synchronizace vláken, jejich životní cyklus, priority, přerušení, běžné problémy.

9. Síťování v Javě: Základní pojmy, rozdíly mezi TCP a UDP, třídy pro síťovou komunikaci, architektura klient-server.

10. Tvorba GUI a knihovna JavaFX: její základní části a třídy, práce s FXML, responzitní design, rozložení prvků, ovládací prvky.

11. JavaFX události, animace, přechody a transformace.

12. Databáze: Základy relačních DB, připojení k DB pomocí Javy, třídy pro spouštění příkazů, zpracování dat získaných dotazy, datové typy SQL vs. datové typy Javy.

13. (pokud má semestr 13 týdnů) Novinky v Javě 9 a novějších.

Osnova cvičení:

1. Úvod do předmětu, porovnání Javy vs C/C++, první spustitelný kód.

2. Klíčové pojmy, první program, jeho spuštění, pojmy třída, atribut, metoda, dědičnost a zapouzdření, immutabilita.

3. Dědění mezi třídami, abstraktními třídami a rozhraními, dědičnost atributů, zastínění, překrytí, konstruktory, pole.

4. Základy kolekcí, přehled jejich typů, implementací a praktické použití, parametrizované třídy (genericita).

5. Pokročilé kolekce, mapa a její implementace, hashování.

6. Vstup a výstup: Práce se soubory, textové a binární proudy, serializace.

7. StreamAPI, lambda výrazy, funkční rozhraní.

8. Vlákna: Vícevláknové aplikace, synchronizace vláken, problém producent-konzument.

9. Síťování v Javě: Základní pojmy, třídy pro síťovou komunikaci, praktické použití TCP s architekturou klient-server.

10. Tvorba GUI a knihovna JavaFX: Práce s FXML, rozložení prvků, ovládací prvky, nástroje pro práci s JavaFX.

11. Práce s JavaFX pomocí programovaní.

12. Databáze: Základy relačních DB, připojení k DB pomocí Javy, třídy pro spouštění příkazů, zpracování dat získaných dotazy.

13. (pokud má semestr 13 týdnů) Konzultace

Cíle studia:

Cílem je naučit studenty programovací jazyk Java a aktivní schopnost využívání základních knihoven Javy.

Studijní materiály:

Eckel, B.: Thinking in Java, Fourth Edition, pdf volně ke stažení

Poznámky a slidy z přednášek a cvičení, testy

Pecinovský, R.: Java 9 - Kompletní příručka jazyka, 2018

Herout, P.: Učebnice jazyka Java, Kopp, 2007

Keogh, J.:Java bez předchozích znalostí, Computer Press, 2005

Virius, M.: Java pro zelenáče, Neocortex, 2001

Zakhour, S: Java 6, výukový kurz, CPress, Brno, 2007

Troníček, Z: Programovaci jazyk Java, 2007

(http://java.cz/article/ucebnicejazykajava)

Eckel, B.: Myslíme v jazyku Java, Grada, 2000, I + II

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BIK-PJV

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/link/course.php?cx=BIK-PJV
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2200806.html