Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Psychologie a sociologie řízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16XPSR Z,ZK 6 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět poskytuje přehled o teoretických koncepcích a praktických aplikacích sociologie a sociální psychologie pro personální řízení. Témata předmětu obsahují podnikovou kulturu, identitu a image, otázky moci v organizaci a organizační změnu. Předmět se zabývá též možnostmi využití výsledků sociologických a sociálně psychologických výzkumů v organizaci.

Požadavky:

Žádné požadavky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Hlavním cílem předmětu je vybavit studenty vědomostmi a znalostmi ze sociologie a sociální psychologie, které lze uplatnit v personálním managementu současných organizací.

Studijní materiály:

Bedrnová, E., Nový, I. a kol.: Psychologie a sociologie řízení, Praha: Management Press, 2002, ISBN 80-7261-064-3. Bedrnová, E., Nový, I.: Moc, vliv a autorita, Praha: Management Press, 2001, ISBN 80-7261-053-8.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2090806.html