Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Softwarové inženýrství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2311081 ZK 3 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Životní cyklus software, softwarová fyzika. Metody specifikace, analýzy, návrhu, testování a údržby. Datové metody, strukturované metody, objektově-orientované metody (UML). Druhy programování: strukturované, hierarchické, funkcionální, rekurzivní, objektově orientované. Správa kódu. Specifika programů pro reálný čas. Petriho sítě. Testování a řízení softwarových projektů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Životní cyklus software, softwarová fyzika.

Metody specifikace, analýzy, návrhu, testování a údržby.

Datové metody, strukturované metody, objektově-orientované metody (UML).

Druhy programování: strukturované, hierarchické, funkcionální, rekurzivní, objektově orientované.

Správa kódu.

Specifika programů pro reálný čas.

Petriho sítě.

Testování a řízení softwarových projektů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

http://www-01.ibm.com/software/rational/uml/ (2009)

Češka M.: Petriho sítě - Úvod do teorie a nástrojů pro aplikaci Petriho sítí, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 1994

Proth J.-M., Xie X.: „Petri Nets, A Tool for Design and Management of Manufacturing Systems“, John Willey and Sons Ltd., Chichester , 1996

Kocur P.: Úvod do teorie konečných automatů a formálních jazyků, ŽČÚ v Plzni, 2001

Demner, J., Král, J.: Softwarové inženýrství, Academia, Praha 1991

Young, S.J.: Programovací jazyky pro RT aplikace, SNTL, Praha 1988

Kadlec, V.: Agilní programování, Computer Press, Brno, 2004

Paleta P.: Co programátory ve škole neučí, (Computer Press, 2003)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1916606.html