Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Signálový procesing a procesory

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2313005 Z 1 1P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Zpracování signálů. Systémy reálného času. Univerzální a signálový procesor. Procesory dSPACE a LabView. Tvorba programu pro zpracování signálu, RTW. Signál, druhy signálů, popis diskrétního signálu a diskrétního systému, obecný postup zpracování signálu. Shannon-Kotělnikovův vzorkovací teorém. Fitrace, druhy filtrů a jejich popis. Tradiční spojité filtry. Návrh nerekurzivních filtrů. Návrh rekurzivních filtrů. Nestandardní filtrace, zpracování signálů, antialiasing. Umělé vidění, pořízení obrazů, zpracování obrazů, reprezentace obrazů. Předzpracování obrazů. Základy rozpoznávání obrazů. Čidla založená na umělém vidění.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Zpracování signálů.

Systémy reálného času.

Univerzální a signálový procesor.

Procesory dSPACE a LabView.

Tvorba programu pro zpracování signálu, RTW.

Signál, druhy signálů, popis diskrétního signálu a diskrétního systému, obecný postup zpracování signálu.

Shannon-Kotělnikovův vzorkovací teorém.

Fitrace, druhy filtrů a jejich popis.

Tradiční spojité filtry.

Návrh nerekurzivních filtrů.

Návrh rekurzivních filtrů.

Nestandardní filtrace, zpracování signálů, antialiasing.

Umělé vidění, pořízení obrazů, zpracování obrazů, reprezentace obrazů.

Předzpracování obrazů.

Základy rozpoznávání obrazů.

Čidla založená na umělém vidění.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

F., Vejražka: Signály a soustavy, Vydavatelství ČVUT, Praha 1996

M. Sedláček: Zpracování signálů v měřicí technice, Vydavatelství ČVUT, Praha 1998

V. Hlaváč, M. Sedláček: Zpracování signálů a obrazů, Vydavatelství ČVUT, Praha 2005

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1916406.html