Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Mechatronika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2313023 Z 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Pojem mechatroniky, její historie a perspektivy. Konkrétní příklady. Životní cyklus výrobku, metody řešení jednotlivých etap. Metody podpory tvořivosti v Evropě, brainstorming, synektika. Bionika. Metody podpory tvořivosti v Japonsku. Vynálezecké inženýrství, TRIZ, ARIZ, IM. Metodologie návrhu mechatronických systémů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Pojem mechatroniky, její historie a perspektivy.

Konkrétní příklady.

Životní cyklus výrobku, metody řešení jednotlivých etap.

Metody podpory tvořivosti v Evropě, brainstorming, synektika.

Bionika.

Metody podpory tvořivosti v Japonsku.

Vynálezecké inženýrství, TRIZ, ARIZ, IM.

Metodologie návrhu mechatronických systémů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Valášek, M. a kol.: Mechatronika, Vydavatelství ČVUT, Praha 1996

Beneše, P., Valášek, M.: Metody tvůrčí práce, Vydavatelství ČVUT, Praha 1997

Andrejsek, K.: Metody řešení technických problémů, SNTL, Praha 1984

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1916006.html