Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Řízené mechanické systémy II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2312027 KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Kanonické formy řízených dynamických systémů. Teorie optimálního řízení, Pontrjaginův princip maxima, Bellmanův princip optimality, dynamické programování. Stabilita nelineárních systémů, Ljapunovova metoda. Metody nelineárního řízení, přesná vstupně- výstupní linearizace, klouzavé řízení, řízení NQR. Ljapunovovské řízení. Prediktivní řízení. H2/Hinf řízení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Kanonické formy řízených dynamických systémů.

Teorie optimálního řízení, Pontrjaginův princip maxima, Bellmanův princip optimality, dynamické programování.

Stabilita nelineárních systémů, Ljapunovova metoda.

Metody nelineárního řízení, přesná vstupně- výstupní linearizace, klouzavé řízení, řízení NQR.

Ljapunovovské řízení.

Prediktivní řízení.

H2/Hinf řízení.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Valášek, M. a kol.: Mechatronika, Vydavatelství ČVUT, Praha 1996

Štecha, J., Havlena, V.: Teorie dynamických systémů, Vydavatelství ČVUT, Praha 1993

Havlena, V., Štecha, J.: Moderní teorie řízení, Vydavatelství ČVUT, Praha 1994

Khalil, H.: Nonlinear systems, Prentice Hall, New Jersey, 2002

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1915706.html