Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Konstrukce optomechanických přístrojů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2361006 Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s optomechanickými přístroji různých typů, jejich optickými principy i mechanickou konstrukcí. Ukazuje praktické aplikace těchto přístrojů v průmyslu i medicíně. Součástí výuky jsou exkurze.

Požadavky:

Účast na cvičeních, prezentace výsledků analýzy přístroje.

Osnova přednášek:

oko a vidění, mikroskop

metody a přístroje pro vyšetření zraku

korekce zrakových vad - LASIK,nitrooční implantáty

lasery pro oční chirurgii

optická koherenční tomografie

lasery v průmyslu

spektrální přístroje – princip

aplikace spektrometrie, hyperspektrální kamery

astronomické dalekohledy

magnetická rezonance, počítačová tomografie

vlákna a vláknové senzory

integrovaná optika

Osnova cvičení:

příklady k přednáškám, analýza funkce a konstrukčního řešení ukázek přístrojů

Cíle studia:
Studijní materiály:

Zicha J., Němcová Š.: Základy konstrukce přístrojů, ČVUT, Praha, 1998

Vejrosta V.: Konstrukce zdravotnických elektrických přístrojů, Česká společnost pro zdravotnickou techniku, 2001

stránka předmětu: http://pmo.fs.cvut.cz/wiki/index.php?title=2361135:2011B

Poznámka:
Další informace:
http://pmo.fs.cvut.cz/wiki/index.php?title=2361135:2011B
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1908706.html