Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Konstrukce karosérií a rámů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2211045 ZK 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
Anotace:

Varianty karosérií, základy složení karosérie, konstrukční skupiny karosérie, komponenty a příslušenství., projekce a legislativa, metodika projektování karosérie, úvodní pevnostní návrh (kontrola) karosérie

Požadavky:

Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2211045_KKR .

Osnova přednášek:

1. Obecné poznámky a základní pojmy, vztahy projekt, konstrukce, design, technologie. Povrchy z geometrického pohledu a technologie jejich dosažení. Podrobná ukázka realizovaného projektu

2. Technologie. Základní technologické koncepce karosérií ve vztahu k sériovosti. Materiály pro stavbu karosérií.

3. Skladba-I. Obvyklé typy karosérií. Základní druhy karosérií. Skladba typických svařovaných karosérií osobních vozů a dodávek. Budky nákladních vozidel. Karosérie autobusů

4. Skladba-II , koroze: Okna, zasklívání, stěrače. Světla a stěrače světel. Těsnění, zámky, panty, vzpěry. Koroze základní mechanismy koroze, konstrukční opatření proti korozi.

5. Připomenutí základních pojmů aerodynamiky vozidel: Laminární a turbulentní obtékání. Odpory a vztlaky. Aerodynamický hluk a ostřik. Vnitřní aerodynamika karoserie,vstupy a výstupy vzduchu, chlazení brzd, aerodynamika rychlých vozidel.

6. Metodika projektu karoserie I : Metodiky projektu obecně. Pracoviště řidiče. Předpisy, figuríny a jejich usazení, stanovení seřizovací dráhy sedadla. návrh pedálů bokorysný a půdorysný,

7.Metodika projektu karoserie II :umístění sloupku volantu (nákladní). obálka řidiče, prostor pro řazení, šířka v loktech. Konstrukce ploch výhledu, umístění volantu, sedadlo řidiče,

8. Metodika projektu karoserie III: návrh předního skla, konstrukce stěračů, umístění spodního rámu čelního skla, konstrukce A-sloupku, Předběžné dimenzováni A sloupku. Kontrola jednookých výhledů,umístění zpětných zrcátek a kontrola výhledů zpětnými zrcátky, návrh B - sloupku, plochy operačních dosahů, výhledy na přístroje dokončení projektu, diskuse k metodice (nestandardní figury, hotové package)

9. Pevnostní návrh karosérie I: Oblasti výpočtů: statika, dynamika, životnost, tuhosti, vlastní frekvence, základní zátěžné stavy nosných částí vozidel, výpočty MKP, skořepinový a nosníkový model.

10. Pevnostní návrh karoserie II: Prutový a nosníkový prvek. Nahrazení skořepinové konstrukce nosníkovým modelem, Způsoby výpočtu a omezení náhradního modelu, přesnost náhrady.

11. Pevnostní návrh karoserie III: Detaily náhrady skořepin, náhrada nosných profilů, náhrada tvarovaných plechů, náhrada smykových polí. zátěžné stavy pro statické výpočty, dimenzování s ohledem na statické výpočty, návrh průřezů nosných prvků

12: Rámy vozidel: žebřinové rámy pro osobní a nákladní vozidla, specifika návrhu, výpočtu a zkoušek. Příhradové rámy (s dveřmi, bez), specifika návrhu. Známá (typická) řešení příhradových rámů. Skořepinové konstrukce (plechové, páteřové, sendviče, dřevo, kompozity)

13. Zvláštnosti v předpisech a konstrukcích autobusů, moderní plastové technologie.

Aplikace I. Ilustrace přednášené metodiky projektování na ukázkovém příkladu

14. Aplikace II. Ilustrace přednášené metodiky projektování na ukázkovém příkladu.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Apetaur, Hanke, Kejval, Rost, Karosérie Vydavatelství ČVUT 1985

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1902906.html