Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Přenos tepla a hmoty

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2123018 Z 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:

Předmět rozšiřuje poznatky získané v předmětu Termomechanika Alfa především v oblasti sdílení tepla. Pozornost je věnována složitějším případům (nestacionární, vícerozměrové problémy) i procesům, kdy sdílení tepla je doprovázeno současným přenosem hmoty (směšovací výměníky).

Požadavky:
Osnova přednášek:

• Přenos tepla - základní zákony a vztahy. Jednoduché a kombinované případy sdílení tepla.

• Vedení tepla. Souvislost mezi teplotním polem tepelným tokem. 1 D případy. Fourierův zákon.

• Fourierova a Fourierova - Kirchhoffova rovnice.

• Vícerozměrové případy sdílení tepla.

• Nestacionární vedení tepla.

• Sdílení tepla prouděním. Přestup tepla. Volná a nucená konvekce. Newtonův zákon.

• Zvláštní případy přestupu tepla. Využití analogie.

• Přestup tepla a teorie podobnosti. Podobnostní čísla a zákony. Kriteriální rovnice.

• Sdílení tepla zářením. Teplotní záření a jeho vlastnosti. Černé, bílé a šedé těleso.

• Základní případy sdílení tepla zářením. Metody řešení složitějších úloh.

• Kombinované případy sdílení tepla. Prostup tepla. Základní typy tepelných výměníků a jejich řešení.

• Základy přenosu hmoty. Základní zákony. Analogie.

• Řešení složitějších typů výměníků. Směšovací výměník. Regenerační výměník.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Nožička J.: Sdílení tepla. Vydavatekství ČVUT, Praha 1997, ISBN 80-01-01599-8

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1896306.html