Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Statistická mechanika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2313079 Z 3 0P+3C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Náhodná veličina, spojitá a diskrétní rozdělení, statistické charakteristiky. Regresní výpočty. Fourierova a Hilbertova transformace, analýza v časové a frekvenční oblasti. FFT. Náhodný proces a jeho statistické parametry. Spektrální teorie náhodných procesů. Stavba modelů, statistická mechanika lineárních soustav. Chaotické kmity.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Náhodná veličina, spojitá a diskrétní rozdělení, statistické charakteristiky.

Regresní výpočty.

Fourierova a Hilbertova transformace, analýza v časové a frekvenční oblasti.

FFT.

Náhodný proces a jeho statistické parametry.

Spektrální teorie náhodných procesů.

Stavba modelů, statistická mechanika lineárních soustav.

Chaotické kmity.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Miláček, S.: Náhodné a chaotické jevy v mechanice, Vydavatelství ČVUT, Praha 1994

Kropáč, O.: Náhodné jevy v mechanických soustavách, SNTL, Praha 1987

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1894906.html