Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Dynamika vozidel

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2311077 Z,ZK 5 3P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Modelování, přehled modelů vozidel, modely soustav mnoha těles, topologický strom, souřadnicové systémy. Vozidlo jako hmotný bod, zrychlení, brždění, jízdní odpory. Vozidlo jako čtvrt auto, tlumič, pružina, pohodlí. Podélný model vozidla, pohodlí. Pneumatika, jednostopý model vozidla. Zavěšení kol a náprav. Řízení. Příčný model vozidla, převrácení (rollover). Uložení agregátu. Řízení pérování. Řízení ABS. Řízení posilovače.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Modelování, přehled modelů vozidel, modely soustav mnoha těles, topologický strom, souřadnicové systémy.

Vozidlo jako hmotný bod, zrychlení, brždění, jízdní odpory.

Vozidlo jako čtvrt auto, tlumič, pružina, pohodlí.

Podélný model vozidla, pohodlí.

Pneumatika, jednostopý model vozidla.

Zavěšení kol a náprav.

Řízení.

Příčný model vozidla, převrácení (rollover).

Uložení agregátu.

Řízení pérování.

Řízení ABS.

Řízení posilovače.

Osnova cvičení:

Modelování, přehled modelů vozidel, modely soustav mnoha těles, topologický strom, souřadnicové systémy.

Vozidlo jako hmotný bod, zrychlení, brždění, jízdní odpory.

Vozidlo jako čtvrt auto, tlumič, pružina, pohodlí.

Podélný model vozidla, pohodlí.

Pneumatika, jednostopý model vozidla.

Zavěšení kol a náprav.

Řízení.

Příčný model vozidla, převrácení (rollover).

Uložení agregátu.

Řízení pérování.

Řízení ABS.

Řízení posilovače.

Cíle studia:
Studijní materiály:

T.D. Gillespie: Fundamentals of Vehikle Dynamics, SAE Book, 1992

F. Vlk: Dynamika motorových vozidel, Nakladatelství a vydavatelství vlk, Brno 2000

Vlk,F.: Úlohy z dynamiky motorových vozidel. Nakladatelství a vydavatelství vlk, Brno 2000

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1891506.html