Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Introduction to Building Performance Simulation

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E162017 KZ 3 1P+1C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Přehled a použití softwarových nástrojů v technice prostředí.

Požadavky:

Základy přenosu tepla vedením, konvekcí a radiací, základy techniky vnitřního prostředí.

Osnova přednášek:

Simulace oslunění a stínění, šíření škodlivin ve vzduchu, osvětlení a vizuální komfort; integrované nástroje, ESP-r; práce s databázemi, geometrie modelu, vlastnosti stěn, okrajové podmínky, simulace, analýza výsledků, verifikace a validace.

Osnova cvičení:

Praktické část předmětu je založena na užití softwaru ESP-r. Studenti se naučí základní dovednosti od definice geometrie modelu, vlastností stěn a okrajových podmínek až po vyhodnocení výsledků simulace.

Cíle studia:

Cílem je a) získat základní přehled softwarových nástrojů pro simulaci budov a techniky prostředí,

b) zvládnout užití programu ESP-r pro podporu dimenzování a hodnocení zařízení techniky prostředí a posouzení tepelného komfortu v budovách.

Studijní materiály:

Clarke, J. A. Energy Simulation in Building Design. 2nd edition. Butterworth-Heinemann, Oxford 2001. ISBN 0-750-65082-6. 362 s.

Hand, J.W. The ESP-r Cookbook. Energy Systems Research Unit. University of Strathclyde, Glasgow 2008. 246 s.

Poznámka:
Další informace:
http://www.bwk.tue.nl/bps/hensen/courses.html
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1887306.html