Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Management kvality dopravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
13Y2MV KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra chytrých měst a regionů
Anotace:

Management kvality, normy a standardizace kvality, systémy managementu kvality, management kvality v dopravě a logistice, marketing a kvalita dopravy, náklady na kvalitu, měření a monitorování kvality, statistika v managementu kvality, zlepšování, orientace na zákazníka.

Požadavky:

znalosti dopravní a přepravní technologie, dopravních prostředků a infrastruktury, základní znalosti kvality dopravních systémů, znalosti ekonomiky podniku a mikroekonomie

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student má porozumět širšímu pojetí kvality v dopravě ve vazbě na kvalitu dopravních prostředků, dopravní infrastruktury a řízení dopravy, seznámí se s požadavky mezinárodních norem na kvalitu a jejich aplikací v dopravě se zaměřením na ekonomické aspekty s cílem pochopení role zákazníka v procesním řízení.

Studijní materiály:

Mojžíš, V. a kol.: Kvalita dopravních a přepravních procesů. Pardubice, 2003

ČSN EN ISO 9000, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 9004

ČSN EN 13816, ČSN EN 15140

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1874906.html