Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán ID nav.prez.11/12

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1.S.NPID 11/12 1.sem.nav.prez.ID od 11/12 V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
26
4.S.NP 12/13 4.sem.nav.prez.(obory DS, LA; [PL] + [ID]) od 12/13 V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
XNDP 12/13 Diplomová práce (DS,LO,ID,PL) od 12/13 V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
18
XN4 12/13 Projekt nav.4.sem. od 12/13 V této skupině musíte získat 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
8
2.S.NPID 11/12 2.sem.nav.prez.ID od 11/12 V této skupině musíte získat 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
24
3.S.NPID 12/13 3.sem.nav.prez. ID od 12/13 V této skupině musíte získat 23 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
23
Minimální počet kreditů 101
Semestrální projekt
XN1 11/12 Projekt nav.1.sem.od 11/12 V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
XN2 11/12 Projekt nav.2.sem.od 11/12 V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
XN3 12/13 Projekt nav.3.sem. od 12/13 V této skupině musíte získat 1 kredit
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
1
Minimální počet kreditů 5
Povinně volitelné předměty
Y2-N 11/12 PVP nav.prez. od 11/12 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Jazyky
JZ-N-11/12 Jazyk nav.1.- 4.sem. 11/12 V této skupině musíte získat 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
8
Minimální počet kreditů 8
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 19. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30001466.html