Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Projektování výrobních procesů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2341515 Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními přístupy a metodikou projektování výrobních procesů obrábění s ohledem na minimalizaci spotřeby materiálu a ekonomickou efektivitu procesu obrábění. Dále pak seznámení posluchačů s problematikou projektování montážních procesů s ohledem na technicko-organizační podmínky. Dále je cílem předmětu vysvětlit problematiku normování práce s ohledem na typ procesu a druh vykonávané činnosti.

Požadavky:

Znalost základů technologie obrábění, montáže a výroby polotovarů pro strojírenské součásti, znalost základů vypracování konstrukční a technologické dokumentace. Vypracování semestrální práce.

Osnova přednášek:

1. Technologické projektování, P-Q a P-G diagramy, rozbor součástkové základny

2. Volba polotovaru pro výrobu součástí, metody výroby polotovarů

3. Spotřeba materiálu a jeho využití, řezné a nástřihové plány

4. Přídavky na obrábění a metody jejich určování

5. Technologičnost konstrukce obrobků a montážních celků

6. Technologická základna, přepočet rozměrových řetězců, přesnost výroby

7. Volba strojů a nářadí z technického a ekonomického hlediska

8. Hodnocení variant technologického postupu, kritická dávka a množství

9. Projektování obráběcích a montážních procesů

10. Třídění spotřeby času

11. Základy normování práce

12. Metody normování práce

13. Koncept Digitální továrny a Průmyslu 4.0 při projektování obráběcích a montážních procesů

Osnova cvičení:

1. Úvodní cvičení, organizační zajištění výuky, zadání semestrální práce a zadání projektu

2. Návrh technologie, optimalizace technologie

3. Návrh polotovaru, technologický postup

4. Stanovení časových norem, úvod do ergonomie

5. Kontrola semestrální práce (model zařízení), návrh pracoviště

6. Test

7. Kontrola návrhů pracoviště, pomocné a obslužné činnosti

8. Digitalizace návrhu pracoviště 1

9. Digitalizace návrhu pracoviště 2

10. Ověření pracovních podmínek pracoviště 1

11. Ověření pracovních podmínek pracoviště 2

12. Technicko-ekonomické zhodnocení návrhů skupin

13. Vyhodnocení semestrálních prací, zápočet

Cíle studia:

Seznámit posluchače s moderní teorií a metodikou projektování výrobních procesů obrábění a montáže s přihlédnutím k volbě a ekonomickému způsobu výroby polotovaru.

Studijní materiály:

- Zelenka,A.-Preclík,V.- Haninger,M.: Projektování procesů obrábění a montáží, skripta FS, ČVUT 1999

- Preclík,V.: Průmyslová logistika, monografie, Nakladatelství ČVUT 2006

- Zelenka,A.-Preclík,V.- Haninger,M.: Projektování výrobních procesů, skripta FS , Vydavatelství ČVUT 1992

Poznámka:

(není)

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1820006.html