Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

ústav technologie obrábění, projektování a metrologie

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
2341083 Aditivní a alternativní technologie
 
česky Předmět není vypsán
E342034 Automation of machine tool programming
 
anglicky Předmět není vypsán
2341102 Automatizace montážních procesů
 
česky Předmět není vypsán
2342034 Automatizace programování obráběcích strojů
 
česky Předmět není vypsán
2342032 Automatizace programování obráběcích strojů
 
česky Předmět není vypsán
E343992 Bachelor´s Thesis
 
anglicky Předmět není vypsán
2343999 Bakalářská práce
 
česky Předmět není vypsán
2343992 Bakalářská práce
 
česky Předmět není vypsán
2343993 Bakalářská práce
 
česky Předmět není vypsán
2343983 Bakalářská práce - 2. zápis
 
česky Předmět není vypsán
E342121 Branch Project I.
 
anglicky Předmět není vypsán
E342122 Branch Project II.
 
anglicky Předmět není vypsán
W34O001 Brousicí nástroje a materiály
 
ZK 60B ZK 60B Předmět není vypsán
E341086 Cutting Tools
 
anglicky Předmět není vypsán
E343000 Diploma Project
 
anglicky Předmět není vypsán
2343998 Diplomová práce
 
česky Předmět není vypsán
2343000 Diplomový projekt
 
Předmět není vypsán
W34OZ001 Experimentální metody v technologii obrábění
 
Předmět není vypsán
W34O002 Experimentální metody v technologii obrábění
 
ZK 60B ZK 60B Předmět není vypsán
E343041 Fundamentals of Machining, Metrology and Product Design
 
anglicky Předmět není vypsán
E343010 Fundamentals of Technology II.
 
anglicky Předmět není vypsán
E341702 Industrial Metrology
 
anglicky Předmět není vypsán
2341031 Inovační inženýrství
 
česky Předmět není vypsán
2346017 Komplexní CAD/CAM systémy
 
česky Předmět není vypsán
W34O003 Komplexní kvalita technických povrchů
 
ZK 60B ZK 60B Předmět není vypsán
2341043 Konstrukce a výroba forem a nástrojů
 
česky Předmět není vypsán
2346016 Kvalita ve strojírenství
 
česky Předmět není vypsán
E341004 Manufacturing Systems Design
 
anglicky Předmět není vypsán
E341046 Metrology
 
anglicky Předmět není vypsán
E341090 Metrology and Process Planning
 
anglicky Předmět není vypsán
2342014 Modelování výrobních procesů
 
česky Předmět není vypsán
2341017 Modelování výrobních procesů a systémů
 
česky Předmět není vypsán
2342011 Nekonvenční technologie obrábění
 
Předmět není vypsán
2341082 Nekonvenční technologie obrábění
 
česky Předmět není vypsán
2343022 Oborový projekt - Kvalita ve strojírenství
 
česky Předmět není vypsán
2342091 Oborový projekt - Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
 
česky Předmět není vypsán
2342121 Oborový projekt I.
 
česky Předmět není vypsán
2342122 Oborový projekt II.
 
česky Předmět není vypsán
2341086 Obráběcí nástroje
 
česky Předmět není vypsán
2341002 Obráběcí nástroje
 
česky Předmět není vypsán
2346060 Odborná praxe
 
česky Předmět není vypsán
2341025 Optimalizace obráběcího procesu
 
česky Předmět není vypsán
2341077 Optimalizace obráběcího procesu
 
Předmět není vypsán
W34OZ002 Optimalizace řezných podmínek
 
Předmět není vypsán
W34O004 Optimalizace řezných podmínek
 
ZK 60B ZK 60B Předmět není vypsán
W34U001 Pedagogická praxe
 
Z 0P+4C Z 0P+4C Předmět není vypsán
2346008 Pokročilá měření v technologii obrábění
 
česky Předmět není vypsán
2346018 Praktikum obrábění na CNC strojích
 
česky Předmět není vypsán
E341066 Programming of Metal Cutting on CNC Machines
 
anglicky Předmět není vypsán
2341066 Programování obrábění na CNC strojích
 
česky Předmět není vypsán
E342115 Project III.
 
anglicky Předmět není vypsán
2342115 Projekt III.
 
Předmět není vypsán
2342114 Projekt III.
 
česky Předmět není vypsán
2341515 Projektování výrobních procesů
 
česky Předmět není vypsán
2341057 Projektování výrobních procesů
 
česky Z,ZK 5 2P+1C+1L Předmět není vypsán
2341004 Projektování výrobních systémů
 
česky Předmět není vypsán
2345001 Průmyslová logistika
 
česky Předmět není vypsán
W34A001 Průmyslová logistika
 
ZK 60B ZK 60B Předmět není vypsán
2341702 Průmyslová metrologie
 
česky Předmět není vypsán
W34P001 Publikace k tématu disertační práce
 
Z Z Předmět není vypsán
E341080 Quality
 
anglicky Z,ZK 3 2P+0C+1L Předmět není vypsán
2341078 Racionalizace výroby
 
Předmět není vypsán
2345003 Racionalizace výroby
 
česky Předmět není vypsán
W34O005 Racionalizace výroby
 
ZK 60B ZK 60B Předmět není vypsán
W34R001 Rešerše stavu problematiky DP
 
Z Z Předmět není vypsán
2346007 Seminář z technologie II.
 
česky Předmět není vypsán
2341068 Speciální technologie obrábění
 
česky Předmět není vypsán
2341046 Strojírenská metrologie
 
česky Předmět není vypsán
2341001 Strojírenská metrologie
 
česky Předmět není vypsán
2343040 Strojírenská výroba
 
česky Předmět není vypsán
W34S001 Studie disertační práce a rozprava k ní
 
Z Z Předmět není vypsán
2342119 Technická normalizace, jakost, metrologie
 
česky Předmět není vypsán
2343030 Technická normalizace, jakost, metrologie
 
Předmět není vypsán
K341014 Technologie II.
 
česky Předmět není vypsán
2341014 Technologie II.
 
Předmět není vypsán
W34O007 Technologie obrábění na CNC strojích
 
ZK 60B ZK 60B Předmět není vypsán
2341079 Technologie obrábění s CAM
 
Předmět není vypsán
2341063 Technologie obrábění s CAM
 
česky Předmět není vypsán
W34O008 Technologie obrábění se systémy CAD/CAM
 
ZK 60B ZK 60B Předmět není vypsán
W34OZ004 Technologie obrábění se systémy CAD/CAM
 
Předmět není vypsán
2341093 Technologie obrábění, metrologie a projektování výroby
 
česky Předmět není vypsán
K341093 Technologie obrábění, metrologie a projektování výroby
 
česky Předmět není vypsán
E341014 Technology II.
 
anglicky Předmět není vypsán
E346007 Technology II. Seminary
 
anglicky Předmět není vypsán
E341076 Technology of Automotive Production
 
anglicky Předmět není vypsán
E341093 Technology of Machining, Metrology and Product Design
 
anglicky Předmět není vypsán
W34TZ001 Teoretický základ výrobních technologií
 
Předmět není vypsán
2341012 Teorie a metodika obrábění
 
česky Z,ZK 5 3P+0C+2L Předmět není vypsán
W34A005 Teorie broušení
 
ZK 60B ZK 60B Předmět není vypsán
W34A002 Teorie metrologických procesů
 
ZK 60B ZK 60B Předmět není vypsán
W34OZ005 Teorie metrologických procesů
 
Předmět není vypsán
W34A003 Teorie modelování výrobních procesů a systémů
 
ZK 60B Předmět není vypsán
W34A004 Teorie obrábění
 
ZK 60B ZK 60B Předmět není vypsán
2342042 Základy aditivních technologií
 
česky Předmět není vypsán
2341044 Základy aditivních technologií
 
Předmět není vypsán
2343013 Základy aditivních technologií
 
česky Předmět není vypsán
2343041 Základy obrábění, metrologie a projektování výroby
 
česky Předmět není vypsán
K343041 Základy obrábění, metrologie a projektování výroby
 
česky Předmět není vypsán
2346015 Základy souřadnicového měření
 
česky Předmět není vypsán
K343010 Základy technologie II.
 
česky Předmět není vypsán
2343010 Základy technologie II.
 
česky Předmět není vypsán
W34OZ003 Řízení jakosti
 
Předmět není vypsán
W34O006 Řízení jakosti
 
ZK 30B ZK 30B Předmět není vypsán
2342005 Řízení jakosti
 
česky Předmět není vypsán
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra12134.html