Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Projekt

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2373712 Z 3 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Krátké praktické seznámení s užíváním software SmartPlant pro účely moderních způsobů projekce při řízení výrobně-technologických procesů. V druhé části předmětu je zpracování projektu v oblasti informatiky.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Naučit se zpracovat ucelené téma na základě využití znalostí z dosavadního studia, které si student rozšíří o další poznatky samostudiem

Osnova cvičení:

Rešerše literatury pro zadané téma, návrh řešení úlohy, vypracování projektové dokumentace.

Témata konzultací:

1.Úvod do problematiky projektu

2.1. konzultace

3.2. konzultace

4.?

5.n. konzultace

6.Hodnotící cvičení

Cíle studia:
Studijní materiály:

Dle zadání projektu, vlastního uvážení a schopností

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1793506.html