Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Malé a střední podniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16XMP Z,ZK 6 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět je orientován na jednotlivé oblasti založení a

řízení nového podniku. Teoreticky vymezuje malé a střední

podnikání. Studenti získávají základní informace potřebné

pro pochopení specifických problémů rozvoje malého a

středního podnikání. Možnosti získání počátečního kapitálu

pro malé a střední podniky, zakladatelský rozpočet, finanční řízení malých a středních podniků, daně a

pojištění, zdroje financování malých a středních podniků,

specifika rozborové činnosti a investičního rozhodování

malých a středních podniků.

Požadavky:

Nejsou požadavky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět vychází ze standardního pojetí malé a střední firmy

v EU a teorie a praxe v České republice. Studenti získají

základní informace potřebné pro založení i fungování těchto

firem i pro pochopení specifických problémů této formy

podnikání. Seznámí se se specifiky ekonomiky a finančního

řízení malých a středních podniků.

Studijní materiály:

VEBER, J.- kol.: Podnikání v malé a střední firmě, Praha,

Vysoká škola ekonomická, 1999, ISBN 80-7079-707-X. CÍSAŘ,

Jaromír: Drobné podnikání, Praha, Vysoká škola ekonomická,

1996, ISBN 80-7079-955-2.HISRICH, R. D. - PETERS, M. P.:

Založení a řízení nového podniku, Praha, Victoria

Publishing, 1996, ISBN 80-85865-07-6. GRÜNWALD, Rolf -

HOLEČKOVÁ, Jaroslava: Finanční analýza a plánování podniku,

Praha, Vysoká škola ekonomická, 2001, ISBN 80-7079-587-5.

HAMMER, Michael: Agenda 21. Co musí každý podnik udělat pro

úspěch v 21. století, Praha, Management Press, 2002, ISBN

80-7261-074-0.VALACH, Josef: Investiční rozhodování a

dlouhodobé financování, Praha, Ekopress, 2001, ISBN 80-

86119-38-6.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1687006.html