Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Mezinárodní obchod

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16MO Z,ZK 6 6+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Základní přehled o provádění dovozu a vývozu hmotného zboží, o obvyklých komerčních podmínkách v těchto transakcích, vč. platebního zajištění a doprovodných služeb. Různé formy vstupů firem na zahraniční trhy, oblast mezinárodního obchodu. Problematika mezinárodního marketingu. Zákl. znalosti zásad a přístupu k obchodnímu jednání, národní a kulturně-ekonomické zvláštnosti (jejich vliv na strategii a taktiku při obchodním jednání se zahraničními partnery).

Požadavky:

Zvládnutí základních ekonomických předmětů a základů marketingu.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit posluchače s praktickou realizací mezinárodních obchodních operací, s problematikou mezinárodního marketingu a rozšířit jejich znalosti a dovednosti o marketingové aspekty mezinárodního podnikání; seznámit posluchače se zásadami mezinárodního obchodního jednání a sociálně - kulturními odlišnostmi a jejich vlivem na strategii a taktiku při obchodním jednání se zahraničními partnery.

Studijní materiály:

Machková Hana, Černohlávková Eva, Sato Alexej a kol.: Mezinárodní obchodní operace, Praha: Grada, 2003, ISBN 80-247-0686-5.SATO, Alexej: Mezinárodní obchodní operace, Praha: HZ, 1999, ISBN 80-86009-27-0. Machková, H.: Mezinárodní marketing, Praha, Oeconomica, 2003, ISBN 80-245-0496-0.Machková, H., Sato, A., Zamykalová, M. a kol.: Mezinárodní obchod a marketing, Praha, Grada, 2002, ISBN 80-247-0364-5.Keegan, Schlegelmilch: Global Marketing Management A European Perspective, Harlow: Financial Times, Prentice-Hall, 2001, ISBN 0-138-41826-8. Zamykalová, M.: Mezinárodní obchodní jednání, Praha: Professional Publishing, 2003, ISBN 80-86419-28-2.Gullová, S., Müllerová F., Sato. A., Zamykalová, M.,: Obchodní jednání v zemích EU. Aktuální otázky mezinárodního obchodu, Praha: Vysoká škola ekonomická, 2002, ISBN 80-245-0444-8.FISHER, R. - PATTON, B. - URY, W.: Dohoda jistá: Zásady úspěšného vyjednávání, Praha, Management Press, 1994, ISBN 80-85603-48-9.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1686406.html