Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Finance

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16FIN Z,ZK 6 4P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Peníze, měnové agregáty, emise peněz, fin. trhy, jejich struktura, operace, subjekty, fin. instrumenty, úrok. míra, obchodní bankovnictví, centrální banka, peněžní nabídka a poptávka po penězích, inflace, cílování inflace, platební bilance, devizový kurz. Mezin. toky zboží, služeb a kapitálu, bilance mezin. fin. operací a transakcí, deviz. kurs, deviz. trh a mezin. pohyby kapitálu, mezin. likvidita, mezin. měnová a fin. spolupráce.

Požadavky:

Zvládnutí základních ekonomickcýh požadavků.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout základní poznatky o fungování bankovní soustavy a finančních (devizových) trhů s ohledem na jejich mikroekonomické a makroekonomické aspekty. Součástí kurzu je i vysvětlení základních ekonomických pojmů z oblasti peněžní ekonomie a centrálního bankovnictví.Cílem předmětu je poskytnout ucelené poznatky o fungování mezinárodních finančních vztahů. Kurz obsahuje témata jako jsou například devizové operace, devizový kurz, přímé a portfoliové investice, devizová expozice a devizové riziko. V kurzu jsou řešeny některé typové příklady z oblasti mezinárodního investování, devizového zajištění, spekulace a arbitráže.

Studijní materiály:

BRADA, J. - KODERA, J. - REVENDA, Z. - MANDEL, M. - MUSÍLEK, P. - DVOŘÁK,P.: Peněžní ekonomie a bankovnictví, Praha, Management Press, 2000, ISBN 80-7261-031-7.DURČÁKOVÁ J.- MANDEL, M.: Mezinárodní finance, Praha, Management Press, 2003, ISBN 80-7261-090-2.MUSÍLEK,P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, Praha,ETC Publishing, 1999, ISBN 80-86006-78-6.REVENDA Z.: Centrální bankovnictví, Praha, Management Press, 2001, ISBN 8072610511. MARKOVÁ, J.: Mezinárodní měnové instituce, Praha, Oeconomica, 2002, ISBN 80-245-0431-6.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1685206.html