Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Řízení projektů a developerské projekty

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16RPD Z,ZK 6 4P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Cvičení jsou zaměřena na vyzkoušení metod vysvětlených na přednáškách v oblasti provádění studií proveditelnosti, časového plánování a řízení zdrojů. Příprava developerských projektů - územní plánování, projekty pro stavební povolení.Marketing developerské činnosti - analýza poptávky a nabídky, formy prodeje.

Požadavky:

Zvládnutí základních ekonomických předmětů.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení s principy řízení projektů. Seznámení se základními pojmy ve stavebnictví se zaměřením na realizaci developerských projektů.

Studijní materiály:

Tomek, Tománková, Jilemnická: Economics and management 10 - Project management, ČVUT Praha, 2003. Vytlačil, D., MI30 - Řízení projektu a projektové řízení - cvičení, ČVUT, 2002. Woodson, R.: Be a Successful Residential Developer, McGraw - Hill, New York,2000 Johnson, D.E.: Residential Land Development Practices, ASCE Press,LA,2001. Vytlačil, D, Projektové řízení a řízení projektů, ČVUT 2008.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1685006.html