Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Matematika pro aplikace v řízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16XMA Z,ZK 5 3+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět uvádí studenta do problematiky matematických aplikací v řízení v makroekonomii a mikroekonomii. V tomto předmětu se vyskytují aplikace z oblastí matematiky: úvod do diferenciálního počtu jedné a dvou proměnných, klasifikace kvadratických forem, Lagrangovy multiplikátory a vázané extrémy, lineární diferenciální rovnice. Dále to jsou aplikace počtu pravděpodobnosti, operační analýzy, rozhodovací analýzy: modely lineárního programování, modely návazných procesů (metoda kritické cesty, metoda PERT), modely řízení zásob, modely hromadné obsluhy, modely obnovy, modely simulační (metoda Monte Carlo) a modely strukturní analýzy.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět je zaměřen na specifické matematické problémy, jejichž znalost si vyžadují úlohy řešené v rámci projektového řízení podniku a ekonomických propočtů variant při rozhodování. Zaměřuje se také na vysvětlení matematické podstaty využívaných modelů a možností jejich modifikace podle konkrétních potřeb rozhodovacích úloh.

Studijní materiály:

Kožíšek, J.; Stieberová, B.;Vaniš, L.: Statistická a rozhodovací analýza,VČVUT, Praha 2008, Macík, K.: Mikroekonomie, VČVUT, Praha 2006 Gros, I.: Kvantitativní metody v manažerském rozhodování, Grada, Praha 2003.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1684406.html