Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Sociální kompetence v projektovém řízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16SK Z 5 1P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Úkolem předmětu Sociální kompetence v projektovém řízení je zlepšit schopnosti a dovednosti studentů v oblasti sociálních kompetencí v projektovém řízení se zaměřením na kompetence manažera projektu a členů týmu v návaznosti na specifika týmové práce a na IPMA. Kurs je věnován oblastem jako týmová práce, styly vedení týmu, koučování, delegování pravomocí, motivace, základní typy sociálního jednání, řešení konfliktů v týmu , komunikace - brainstorming, moderace, vedení porad, diskuse).

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Kurz je věnován problematice sociálních kompetencí manažerů v sociálních situacích a vlivu na osobnost člena týmu. Důležitými tématy jsou specifikace týmové práce, styly vedení týmu včetně koučování, delegování pravomocí, motivace zainteresovanosti, základní typy sociálního jednání, typy jednání, asertivita, neverbální komunikace, sociální interakce, konflikty, styly vyjednávání.

Studijní materiály:

1. Duchoň, B., Šafránková, J., Management.Integrace tvrdých a měkkých prvků řízení. Praha, C.H. Beck 2008 2.Křivohlavý, J., Konflikty mezi lidmi, Portál, Praha 2002 3.Mikuláštík, M., Komunikační dovednosti v praxi.Grada, Praha 2003 4.Plamínek, J., Vedení lidí, týmů a firem. Praktický atlas managementu, Praha, Grada, 2003 5.Plamínek, J., Řízení podle kompetencí. Praha, Grada, 2005 6.Zahrádková, E., Teambulding - cesta k efektivní spolupráci. Praha, Portál, 2005.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1668506.html