Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Projektové řízení inovací

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16PRI Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Seznámení s projektově řízenými implementacemi progresivních metod zvyšování efektivnosti. Metoda Kaizen, Reingeneering, Just in Time, Balanced Scorecard, Value Analyse atd. Předmět vhodně staví na předchozím studiu technických, manažerských a ekonomických předmětů. Vedení k tvůrčímu myšlení a samostatnému uvažování. Identifikace, sledování a hodnocení problémů dle příčin jejich vzniku. Řízení termínů, nákladů i rizik různých projektů. Projektový controlling a nové pohledy na řízení projektů Evropských strukturálních fondů.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem výuky předmětu Projektové řízení inovací je seznámit posluchače s moderními filozofiemi, přístupy a metodami používanými v ČR i ve světě při projektovém uplatňování inovací na všech úrovních podnikové organizace. Předmět studenty naučí inovace nejen rozlišovat, ale také je projektovým způsobem uplatňovat v praxi. Lépe je plánovat, organizovat, kontrolovat i motivovat.

Studijní materiály:

Kavan, M.: Výrobní a provozní management, Grada Publishing, 2002, ISBN 80-247-0199-5. Kavan, M.: Projektový management inovací, ČVUT, 2007, ISBN 978-80-01-03601-3.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1667706.html