Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Navrhování a řízení logistických systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16NRLP Z,ZK 6 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Jako integrovaný systém řízení oběhových a přemisťovacích procesů vytváří logistika nové partnerské vztahy mezi organizacemi výroby a obchodu na jedné straně a nositeli pohybu hmot a informací na straně druhé.

Požadavky:

Nejsou požadavky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Pojem, vývoj a vědní základy logistiky. Prvky logistického systému, logistický řetězec. Logistické vazby a metody a technologie v logistice, rozhodování v logistickém řídícím sytému. Marketing jako základ rozhodovacího systému na logistickém řetězci, marketingový průzkum, marketingová nabídka, marketingová kontraktace, marketingové plánování.

Studijní materiály:

Svoboda, V.: Dopravní logistika, Praha, ČVUT, 2004, ISBN 8001-02914-X.Hobza M.,Šafařík L.: Logistika, Gaudeamus 2002,Schulte, Ch.: Logistika, Praha, Victoria Publishing 1994,ISBN 80-85605-87-2.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1656606.html